Wild Smoked Sockeye Salmon (227g)

Delicious Wild Smoked Sockeye Salmon (227g) made in BC!

$24.99