Wild Smoked Sockeye Salmon (113g)

Delicious Wild Smoked Sockeye Salmon (113g) made in BC!

$16.99